Služby pre školstvo

V každej škole sa nájde šikovný pedagóg, ktorý sa podujme na spravovanie školskej siete.
Nie vždy však disponuje dostatkom času či vedomostí. Zariadení je skrátka veľa a času málo.

Vyriešte tento problém s našimi službami:

  • Správa lokálnej internetovej siete. 
  • Správa žiackych staníc pomocou doménovej politiky. 
  • Správa učiteľských staníc vrátane práce z domu. 
  • Nastavenie interaktívnych tabúľ a dataprojektorov vrátane ich údržby.