Služby pre samosprávy

Vďaka skúsenostiam z projektu DCOM sme plne zorientovaní v problematike IT obcí a miest. 

Obciam poskytujeme podporu, ktorá presahuje kompetencie špecialistov v rámci DCOM-u.  

Ak odborníci z DCOM-u usúdia, že problém je na vašej strane, nastal čas na naše služby: 

  • Problémy s výpadkami internetu.
  • Záloha údajov pre reinštaláciu operačného systému.
  • Pravidelná profylaxia hardvéru.
  • Správa lokálnej infraštruktúry.
  • Pripojenie zariadení mimo správy DCOM, napr. tlačiarne a pod.
  • Inštalácie softvéru tretích strán.
  • Čokoľvek, čo súvisí s prevádzkou IKT a je mimo kompetencie DCOM.