Práca z domu – Home Office

dec 21, 2022

Situácia okolo koronavírusu COVID-19 navždy zmenila kybernetický priestor. Množstvo používateľov zrazu začalo pracovať z miesta mimo svojho pracoviska. Táto kríza paradoxne naučila niektoré firmy efektivite pri práci na diaľku a ukázala, že „home office“ nie je len benefit pre zamestnanca.

Virtuálny tunel priamo na pracovisko 

Základným predpokladom pre vytvorenie tunela je spoľahlivé pripojene na internet na obidvoch stranách.