O mne

Mladý nadšenec

 Chcem ľudskou rečou a prístupom uľahčiť prácu a údržbu spojenú s prevádzkou informačných systémov.    

Silné Skúsenosti

Mám skúsenosti s prácou na veľkých nadnárodných projektoch pre medzinárodné banky, denne riešim problémy aj v samospráve pre obec so 100 obyvateľmi.  

KVALITA

Mojim klientom navrhujem riešenia, ktoré sám používam a viem tak garantovať ich funkčnosť.

Dôvera

Zakladám si na dlhodobom vzťahu s klientom pretože verím že IT nie je len o blikajúcich strojoch ale práve o ich používateľoch.

Ľudský prístup

IT sféra obsahuje mnoho odborných termínov ktorými Vás nebudem obťažovať.

Riešenia na mieru

Každý zákazník má rozdielne potreby a tomu prispôsobujem aj cenu.