Spoľahn IT e sa.

Vytvárame nové postupy a kvalitné riešenia ľudskou rečou v informačných systémoch.

O NÁS

Kto sme a čo prinášame

Náš tím tvoria mladí nadšenci technológií s rôznym zameraním. Chceme ľudskou rečou uľahčiť prácu a údržbu spojenú s prevádzkou informačných systémov.  

Máme skúsenosti s prácou na veľkých nadnárodných projektoch pre medzinárodné banky, denne riešime problémy aj v samospráve pre obec so 100 obyvateľmi.